Một tác phẩm nghệ thuật có thể được tạo ra từ nhiều loại chất liệu như thực phẩm hay các vật dụng hàng ngày. Tuy nhiên, đối với nghệ sĩ Justin Bateman, thì đá lại có một tiềm năng to lớn trong quá trình anh sáng tác nghệ thuật. Nghệ sĩ người Anh này đã sử dụng đá để tạo nên những bức tranh vô cùng sống động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *