Kenya đang trong cuộc chiến với đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Mới đây, một công ty khởi nghiệp ở nước này đã biến dịch hại thành lợi nhuận và mang lại hy vọng cho những người có sinh kế đang bị ảnh hưởng bởi loài côn trùng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *