Bộ phim hành động Hollywood Phi vụ hoàn lương tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, với 2,4 triệu đô la. Mặc dù vậy, chiến thắng này được đánh giá là khá ảm đạm khi đây là doanh thu cuối tuần thấp nhất trong gần 40 năm qua đối với 1 bộ phim quán quân phòng vé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *