Chính phủ Pháp mới đây đã ra lệnh tiêu hủy thêm hơn 1 triệu con gia cầm nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch cúm gia cầm đang gia tăng tại các trang trại của nước này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *