Pháp đang đối mặt với làn sóng biểu tình diễn ra trên khắp cả nước vào hôm nay (9/3). Những người biểu tình phản đối dự luật cải cách lao động mới nhất của chính phủ. Theo giới phân tích, những biện pháp trong dự luật này đã gây ra nhiều mâu thuẫn ngay trong nội bộ chính phủ và làm gia tăng căng thẳng tại quốc gia vốn đã quen với chế độ an sinh việc làm ở mức cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *