Hằng năm, có đến hơn 50 triệu tấn xoài được thu hoạch trên thế giới. Sau khi lấy phần thịt để ăn, người ta thường bỏ vỏ đi. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, 2 nữ sinh viên  Mexico gần đây đã tìm được cách tận dụng vỏ xoài làm ống hút có thể phân hủy sinh học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *