Vào cuối tháng 8 này, người dân Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) có thể thưởng thức các loại rau sạch do Bustanica, nông trại thẳng đứng lớn nhất thế giới vừa được đưa vào hoạt động ở thành phố Dubai, sản xuất.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *