Các nông trại nuôi san hô dưới đáy biển vừa giúp cải thiện đời sống của người dân vùng biển, vừa góp phần bảo tồn sự đa dạng của hệ sinh thái biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *