Thượng viện Mỹ đêm qua đã phê chuẩn bà Avril Haines làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của tân Tổng thống Joe Biden được xác nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *