Mới đây, hàng trăm phụ nữ Argentina đã tập trung tại thủ đô Buenos Aires cùng nhảy flashmob, nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về cuộc chiến chống lại tình trạng xâm hại phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *