Tại nhiều bãi biển trên thế giới, con người thường bị chim mòng biển lao vào cướp thức ăn. Kết quả một nghiên cứu mới đây cho thấy, chính hành vi của con người đã khiến mòng biển thích việc cướp thức ăn như thế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *