Theo một báo cáo mới đây, các quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển đại diện cho 13% dân số thế giới đã đặt mua hơn 50% số liều vaccine ngừa COVID-19  tiềm năng. Qua đó, dẫn đến quan ngại về khả năng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine trên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *