Với tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành tương đương 564.650 đô-la Mỹ, Thụy Sĩ tiếp tục là nước có người dân giàu nhất, và dẫn đầu thế giới về thu nhập bình quân trên đầu người. Đây là kết quả xếp hạng trong Báo cáo Thịnh vượng Toàn cầu do ngân hàng Credit Suisse công bố vào đêm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *