Vùng biển quanh đảo Brier ở miền Đông Canada là nơi cá voi thường tập trung để tìm kiếm thức ăn. Đây cũng là nơi xác cá voi thường trôi dạt vào bờ. Một người dân địa phương đã tiến hành thu thập xương của cá voi tại đây vì mục đích giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *