Nghệ thuật thổi sáo lá đã có từ thế kỷ 15 ở Hàn Quốc. Lá quýt hay lá cây phật thủ được cho là những loại lá thích hợp nhất để biểu diễn thổi sáo lá. Theo một số tài liệu lịch sử thì sáo lá từng được sử dụng khá phổ biến để biểu diễn phục vụ những vị vua xứ kim chi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *