Trong bối cảnh gần 160.000 trang trại bò sữa ở Pháp chật vật tìm nguồn lao động để tiếp quản trong vòng vài năm tới, một trang trại bò sữa ở tỉnh miền bắc Yvelines đang thử nghiệm mô hình chăn nuôi mới với hy vọng thu hút nguồn lao động trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *