Tại thành phố Czestochowa ở miền Nam Ba Lan có nhiều trung tâm y tế thú y tiếp nhận các con vật nuôi như chó, mèo đến hiến máu. Số máu được hiến này sẽ được dùng để cứu lấy mạng sống của những con thú cưng khác trong trường hợp cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *