Cơ quan Vũ trụ Nga và Cơ quan Vũ trụ châu Âu vừa phóng tàu vũ trụ mang theo hai robot lên Sao Hỏa nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên hành tinh Đỏ. Đây được xem là đóng góp quan trọng của các nhà khoa học Nga và châu Âu vào hoạt động nghiên cứu vũ trụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *