Hiện nay, Mặt Trăng không có từ trường. Nhưng vào khoảng 4 tỷ năm trước, Mặt Trăng có từ trường mạnh_ giúp bảo vệ Trái Đất, từ đó sự sống trên Trái Đất mới có thể phát triển. Đây là kết quả 1 nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *