Đợt nắng nóng khủng khiếp đang hoành hành ở miền Đông Pakistan trong hơn 1 tuần lễ qua không chỉ cướp đi mạng sống của hơn một ngàn người, mà nó còn gây ra tình trạng thiếu nước trầm trọng tại quốc gia Nam Á này. Xếp hàng nhiều giờ đồng hồ tại các giếng nước hay tìm đến các trạm cung cấp nước bất hợp pháp để có được nước sinh hoạt là những gì mà người dân Pakistan đang trải qua. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *