Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) vừa công bố đề xuất loại bỏ khung thời gian lưu trú hiện tại đối với những người nước ngoài được cấp thị thực loại F, J, I và chỉ cho phép họ tiếp tục ở lại Mỹ nếu tuân thủ các điều kiện nhập cảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *