Ngày 2/6, cử tri Mỹ tiếp tục tham gia bầu cử sơ bộ trong bối cảnh lệnh giới nghiêm được áp đặt tại nhiều địa phương và dịch COVID-19  vẫn đang diễn biến phức tạp. Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa diễn ra tại 8 bang và thủ đô Washington, trong khi Đảng Dân chủ tổ chức bầu cử sơ bộ tại 7 bang và thủ đô Washington.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *