Đô đốc Harry Harris – người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đêm qua đã chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động trái phép gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *