Nước sông Mekong tại vùng Đông Bắc Thái Lan, đoạn giáp với Lào đã cạn đến mức nghiêm trọng. Mực nước 1 mét rưỡi đo được vào hôm qua được cho là mức thấp nhất trong gần 100 năm trở lại đây.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *