Đại học California, San Diego (Mỹ) từ đầu năm 2021 đã bắt đầu áp dụng quy định bắt buộc sinh viên học tập trung cần phải xét nghiệm COVID-19 định kỳ hàng tuần. Để tăng cường khả năng xét nghiệm, trường đã thực hiện sáng kiến phân phát bộ xét nghiệm COVID-19 đến sinh viên qua các máy bán hàng tự động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *