Chế tạo mẫu xe điện không những không phát thải, mà còn hấp thụ CO2. Đó là ý tưởng mà một nhóm sinh viên Hà Lan vừa hiện thực hóa với kỳ vọng góp phần tạo nên sự thay đổi trong ngành sản xuất xe điện trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *