Tìm được người hôn phối là thách thức lớn đối với nhiều người sống ở các vùng nông thôn của Ireland. Trong nỗ lực mang đến hy vọng cho những người thiếu tình yêu, vào tháng 9 hằng năm, tại hạt Clare, miền Tây nước này đều diễn ra lễ hội mai mối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *