Theo một số liệu thống kê, trung bình trên thế giới cứ 7 người thì có 1 người nhận kiều hối từ người thân ở nước ngoài. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng kiều hối gởi về bằng dịch vụ chuyển tiền qua ĐTDĐ đã tăng mạnh trong năm 2020, đặt ra thách thức cho các gia đình nông thôn trong việc tiếp cận khoản tiền này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *