Indonesia đang đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến chống lại nạn mại dâm. Gần đây, với sự phát triển của công nghệ, nhiều người đã "tiếp thị" và điều hành trực tiếp việc mua bán dâm thông qua các mạng xã hội và các trang web đen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *