Nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Israel mới đây đã thông qua kế hoạch quốc gia về phủ xanh và làm mát khu vực đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *