Theo Ủy viên Sở Thuế Mỹ (IRS) Charles Rettig, chính phủ Mỹ mất khoảng 1.000 tỷ USD tiền thuế chưa được thanh toán mỗi năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *