Một vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào cơ quan điều hành dịch vụ y tế Ireland vừa diễn ra làm  dừng hoạt động hệ thống máy tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *