Sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tăng gần gấp rưỡi trong vòng 5 năm tới, chủ yếu nhờ việc lắp tấm thu năng lượng Mặt trời ở các hộ gia đình, công sở, nhà xưởng ngày càng phổ biến. Đó là ước tính mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố hôm nay trong báo cáo hằng năm về năng lượng tái tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *