Với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một cộng đồng ASEAN năng động”, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 10 (ADMM-10) hôm nay (25/5) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Viên Chăn, Lào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *