Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy khinh hạm mới mang tên FGG-II Seoul, được trang bị các hệ thống phát hiện tàu ngầm và năng lượng tiên tiến để tăng cường khả năng chống tàu ngầm trong các chiến dịch ven biển. Đây là khinh hạm thứ ba được đóng mới theo kế hoạch, nhằm thay thế các khinh hạm và các tàu chiến đã lỗi thời của Hải quân Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *