Hàn Quốc vừa phóng tàu thăm dò Mặt Trăng đầu tiên, mở ra một chương mới trong chương trình không gian của nước này với mục tiêu đưa tàu thăm dò hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *