Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan vừa yêu cầu ứng dụng chia sẻ video miễn phí TikTok nộp phạt 885.000 đôla Mỹ với cáo buộc nền tảng truyền thông xã hội này vi phạm quyền riêng tư của trẻ em Hà Lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *