Tình trạng thiếu lao động lành nghề ở Đức đang trở nên ngày càng trầm trọng. Viện nghiên cứu kinh tế Ifo của Đức mới đây công bố kết quả 1 cuộc khảo sát cho thấy gần một nửa số công ty tại nước này đang thiếu nhân công, thậm chí phải thu hẹp quy mô hoạt động do không đủ lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *