Với 461 phiếu thuận và 179 phiếu chống, Nghị viện châu Âu hôm nay đã thông qua 1 hệ thống chung về trao đổi và lưu giữ thông tin hành khách hàng không, còn gọi là hệ thống Dữ liệu hành khách đi máy bay (PNR).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *