Với 544 phiếu thuận, 126 phiếu chống và 38 phiếu trắng, EP đã thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận Brexit mà EU và Anh đã ký kết hồi tháng 11 năm ngoái. Các nghị sĩ EP cho rằng thỏa thuận Brexit là công bằng và đảm bảo về mặt pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *