Các nhà khoa học từ 41 trường đại học trên thế giới đã sử dụng cách thức mới – đó là xét nghiệm nước trong các hệ thống nước thải – để xác định thực trạng sử dụng các chất ma túy của thành phố. Kết quả của nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí “Addiction” số ra hôm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *