Những người có nhu cầu đi ra khỏi biên giới của đất nước Đan Mạch giờ đây được cấp thêm 1 loại giấy mới. Đó là hộ chiếu chứng nhận không mắc bệnh COVID-19 với những thông tin được viết bằng 3 thứ tiếng: Đan Mạch, Anh và Pháp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *