Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, từ khóa tìm kiếm của năm 2020 là “pandemic”, tức “đại dịch”. Đây là báo cáo vừa được công bố bởi hai công ty phát hành từ điển trực tuyến uy tín nhất tại Mỹ là Dictionary.com và Merriam-Webster.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *