Nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển, một công ty ở Pháp đã sáng tạo nên mẫu đồng hồ đeo tay mà họ cho là bền vững nhất thế giới được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế, trong đó có rác thải nhựa ở đại dương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *