Một nhóm vận động vì quyền phụ nữ ở Pakistan hôm qua đã tổ chức cuộc tuần hành bằng xe Lam Hồng tại thành phố Lahore với mục đích kêu gọi bảo vệ quyền lợi phụ nữ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *