Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Cuba giờ đây đã có thể gọi điện thoại trò chuyện và nhìn thấy người thân của mình sống ở nước ngoài nhờ ứng dụng gọi video call. Đây được xem là bước tiến mới trong lĩnh vực viễn thông tại đất nước vùng Caribe này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *