Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Khoa học của Mỹ số ra ngày 9/6, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã thành công trong việc chuyển khí CO2 thành đá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *