Diện tích tán rừng Amazon đang bị thu hẹp với tốc độ nhanh đáng báo động, một phần là do nạn cháy rừng nghiêm trọng. Theo báo cáo của chính phủ Brazil, rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới này vừa trải qua tháng cháy rừng tồi tệ nhất trong 13 năm qua.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *