Với việc Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm tuyên bố giải tán Quốc hội và ban bố sắc lệnh ấn định thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào ngày 11/09 tới, Singapore đã chính thức bước vào mùa bầu cử quan trọng nhất tại đảo quốc này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *