Chiều tối nay, với 99,5% số phiếu được kiểm, Đảng Likud cánh hữu cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã giành thắng lợi quyết định trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 20 của Israel diễn ra vào hôm qua. Đây là cuộc tổng tuyển cử đột xuất thứ hai trong vòng 3 năm qua ở Israel. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *